fbpx

Przyjaciele Festiwalu

27 sierpnia 2021

Przyjaciele Międzynarodowego Festiwalu im. Michała Spisaka

PPUH „DOLOMIT” KOPALNIA „ZĄBKOWICE” S. A.

PPUH „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A.  powstała w 1991 roku kontynuując ponad stuletnią tradycję i eksploatację złoża Ząbkowice. Obecnie jesteśmy jednym z liderów w branży kruszyw dolomitowych. Kopalnia posiada dwa zakłady wydobywcze w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach oraz w miejscowości Chruszczobród. Posiadane złoża surowca w nowej kopalni w Chruszczobrodzie powinny wystarczyć na kolejne pięćdziesiąt lat eksploatacji.

Nasze produkty znajdują głównie zastosowanie w drogownictwie, budownictwie, hutnictwie, produkcji materiałów ogniotrwałych i rolnictwie. Obecnie trwają przygotowania wdrożenia produkcji  sorbentów do odsiarczania spalin w energetyce.

Dolomity Ząbkowickie wspólnie z najlepszymi ośrodkami naukowymi w kraju prowadzą badania nad nowymi możliwościami zastosowania dolomitu w gospodarce. Firma stawia na nowe technologie produkcyjne. W 2021 roku oddany zostanie nowy zakład przeróbki kruszywa. Czynione są również kroki do zastąpienia obecnej technologii produkcji nawozów wapniowo magnezowych na nową bardziej ekonomiczna i wydajną.

Przedsiębiorstwo znane jest ze swojej aktywnej działalności na rzecz dobra lokalnego społeczeństwa. Na  wsparcie zawsze mogą liczyć placówki szkolne, kulturalne, szpitale, miejsca użyteczności publicznej, organizatorzy ciekawych wydarzeń kulturalnych oraz kluby sportowe.

 

BIOLABOR SP. Z O.O.

Laboratorim Biolabor powstało w 2005 roku. Akredytowaną działalność prowadzimy od 2006 roku, kiedy nasze kompetencje techniczne do wykonywania badań oraz spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji przyznaniem Certyfikatu Akredytacji AB 770.

Wieloletnia praktyka laboratoryjna, kompetentny, zaangażowany i stale podnoszący swoje kwalifikacje personel oraz otwarcie na potrzeby Klienta przyczyniły się do uzyskania zaufania zleceniodawców oraz organów zewnętrznych.

Posiadamy zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań urzędowych oraz zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej do wykonywania badań mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia.

 

STALPROFIL S. A.

STALPROFIL SA od swojego powstania, tj. od 1988 r., związany jest z branżą hutniczą. Obecnie jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Solidna, uznana marka sprawia, że STALPROFIL jest cenionym partnerem handlowym dla odbiorców w Polsce jak i w Europie.

Wskutek konsekwentnie, od roku 2005, realizowanej strategii rozwoju zewnętrznego, mającej na celu poszukiwanie nowych produktów oraz nowych rynków w ramach szerokopojętej branży stalowej nastąpiło rozszerzenie działalności STALPROFIL S.A. na inne segmenty rynku, dokonane w ramach utworzonej Grupy Kapitałowej, co pozwoliło na zmniejszenie ponoszonego ryzyka rynkowego związanego z wahaniami koniunktury na podstawowym dla Spółki rynku stalowym.

W Grupie Kapitałowej STALPROFIL S.A. taka tendencja  ma następstwa organizacyjne: wyodrębnione zostały dwa segmenty działalności:

  • Handel, przetwórstwo i działalność usługowa na rynku stalowym (segment stalowy), obejmujące handel wyrobami hutniczymi realizowany głównie przez STALPROFIL S.A. i STF Dystrybucja Sp. z o.o., oraz wykonawstwo konstrukcji stalowych, realizowane przez KOLB Sp. z o.o.
  • Działalność związana z infrastrukturą sieci przesyłowych gazu (segment infrastruktury), obejmująca produkcję izolacji antykorozyjnej rur stalowych, wytwarzanych przez IZOSTAL S.A., a także usługi budowlano-montażowe sieci przesyłowych, oferowane przez STALPROFIL S.A. Oddział w Zabrzu.

 

STAMAR

 

STAMAR Zakład Odczynników do Diagnostyki Laboratoryjnej istnieje od 1990 roku. Przez wszystkie lata swojej działalności firma doskonaliła swoje produkty oraz obsługę klientów, dzięki czemu dzisiaj kompletuje najlepsze wyposażenie laboratorium oraz produkuje najwyższej jakości odczynniki wg. sprawdzonych, niezawodnych receptur. Wieloletnie doświadczenie firmy wykorzystywane jest w codziennej pracy, produkcji i kontaktach handlowych.

Pozostałe newsy