fbpx

Wyniki konkursu

26 kwietnia 2017

25 września 2006 r. w Sali Kameralnej Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej jury konkursu pod przewodnictwem Pawła Głombika, profesora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ogłosiło swój werdykt.

Najwięcej nagród zdobył Adam Krzeszowiec, wiolonczelista, który oprócz I nagrody w swojej kategorii otrzymał również nagrodę dla najmłodszego finalisty konkursu oraz specjalną nagrodę za zdobycie największej liczby punktów – koncert z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej – przyznaną przez dyrektora artystycznego tej filharmonii, Mirosława Jacka Błaszczyka. To dla mnie najcenniejsza nagroda, ponieważ koncert z towarzyszeniem tak wspaniałej orkiestry, jaką jest Orkiestra Filharmonii Śląskiej, to duże wyróżnienie i promocja artystyczna – przyznał Adam Krzeszowiec.

Prof. Zygmunt Tlatlik – dyrektor artystyczny konkursu – podziękował wszystkim zaangażowanym osobom, które przyczyniły się do realizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia, m.in. prezydentowi Jerzemu Talkowskiemu –inicjatorowi konkursu, dyrekcji Pałacu Kultury Zagłębia, Orkiestrze Kameralnej Zagłębia Dąbrowskiego (która towarzyszyła uczestnikom konkursu w przesłuchaniach), pracownikom Urzędu Miejskiego, pani Grażynie Brewińskiej – za wspaniałe prowadzenie koncertów i przesłuchań koncertowych, oraz członkom jury – za pracę przy ocenie muzyków.

Prezydent Jerzy Talkowski zapewnił profesora Zygmunta Tlatlika, dyrektora artystycznego konkursu, że wydarzenie będzie kontynuowane.

Każdy z laureatów oprócz nagrody pieniężnej otrzymał także pamiątkowy medal, płytę z przesłuchań oraz książkę o Michale Spisaku autorstwa prof. dr. hab. Leona Markiewicza.

Laureatami I Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka zostali:

W specjalności gry na altówce:

  • Ewelina Bielarczyk – I nagroda i złoty medal,
  • Tomasz Iwanowicz – II nagroda i srebrny medal.

Pani Ewelina Bielarczyk otrzymała również specjalną nagrodę dla najmłodszego altowiolisty, ufundowaną przez gazetę reklamową Zielona Koniczynka. Nagrodę wręczała pani Teresa Spisak, spokrewniona z rodziną wielkiego kompozytora.

W specjalności gry na wiolonczeli:

  • Adam Krzeszowiec – I nagroda i złoty medal,
  • Natalia Kurzac – II nagroda i srebrny medal,
  • Marcin Misiak – II nagroda i srebrny medal,
  • Jan Skopowski – III nagroda i brązowy medal.

W specjalności gry na kontrabasie:

  • Krzysztof Wąsik – I nagroda i złoty medal,
  • Krzysztof Firlus – II nagroda i srebrny medal,
  • Krzysztof Sokołowski – wyróżnienie,
  • Duszan Korczakowski – wyróżnienie.

Ponadto jury przyznało dyplomy za wyróżniający się akompaniament: Katarzynie Makowskiej, Irminie Obońskiej, Jarosławowi Olszewskiemu i Michałowi Sadzikowskiemu.

Po części oficjalnej przyszedł czas na koncert laureatów w wykonaniu zdobywców pierwszych miejsc. Ewelina Bielarczyk zagrała Konzertstück G. Enescu, z akompaniamentem Jarosława Olszewskiego. Krzysztof Wąsik wykonał Allegro di Concerto Alla Mendelssohn G. Bottesiniego, z akompaniamentem Irminy Obońskiej. Adam Krzeszowiec zaprezentował natomiast Filo d’Arianna E. Knapika i Taniec Zielonego Diabła G. Cassado, z akompaniamentem Irminy Obońskiej.

I Ogólnopolski Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka przeszedł do historii, ale jego zakończeniu towarzyszyło mocne przekonanie o ponownym spotkaniu w Dąbrowie Górniczej za rok, na kolejnym (może już o charakterze międzynarodowym) konkursie, który tak wspaniale połączył przeszłość, tj. pamięć o dąbrowianinie Michale Spisaku, z przyszłością – promocją młodych talentów muzyki polskiej.

Zrealizowanie tej wspaniałej idei sprawiło, że Michał Spisak przestał być tylko osobistością encyklopedyczną, czcigodną co prawda, ale niezasłużenie statyczną. Konkurs dobitnie upomniał się o przywrócenie Patrona dzisiejszej kulturze polskiej i ponad wszelką wątpliwość dowiódł, że w Jego życiu i dziele odnaleźć można rozliczne źródła artystyczno-intelektualnych inspiracji i emocjonalno-estetycznych przeżyć wysokiego lotu – napisał prof. Bogumił Nowicki, rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Pozostałe newsy