fbpx

Wyniki końcowe

27 kwietnia 2017

Nagrody regulaminowe

W specjalności gry na skrzypcach:

I nagrodę w kwocie 12 000 zł oraz statuetkę otrzymała Małgorzata Wasiucionek,
II nagrodę w kwocie 9000 zł oraz statuetkę otrzymał Maciej Strzelecki,
III nagrodę w kwocie 6000 zł oraz statuetkę otrzymała Justyna Pawłowska,
wyróżnienie w kwocie 3000 zł otrzymała Roma Tic.

W specjalności gry na altówce:

I nagrodę w kwocie 12 000 zł oraz statuetkę otrzymał Lee Seungwon,
II nagrodę ex aequo w kwocie po 9000 zł oraz statuetki otrzymały Marta Potulska i Katarzyna Budnik-Gałązka,
wyróżnienie w kwocie 3000 zł otrzymała Paulina Mazurkiewicz.

W specjalności gry na wiolonczeli:

I nagrodę w kwocie 12 000 zł oraz statuetkę otrzymał Tomasz Daroch,
II nagrodę w kwocie 9000 zł oraz statuetkę otrzymał Wojciech Fudala,
wyróżnienie ex aequo w kwocie po 3000 zł otrzymały Klara Świdrów i Aleksandra Lelek.

Pozostałe newsy