fbpx

Identyfikacja wizualna III edycji Festiwalu!

2 lutego 2023

Przedstawiamy pracę Patrycji Antczak – laureatki I Międzyuczelnianego Konkursu na Projekt Plakatu, związanej z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie. Zgodnie z założeniami konkursu nagrodzony plakat będzie promował 14. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka oraz posłuży do stworzenia identyfikacji wizualnej całego Festiwalu.

Konkurs na plakat odbył się w 2021 roku jako jedno z wydarzeń I Międzynarodowego Festiwalu im. Michała Spisaka. Został on zorganizowany przez Pałac Kultury Zagłębia we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Wydziałem Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konkurs miał charakter zamknięty i był skierowany do studentów i absolwentów kierunków artystycznych Uczelni Partnerskich, którzy w dniu przystąpienia do udziału w Konkursie nie ukończyli 30 roku życia. Decyzją Komisji Konkursowej zostały przyznane trzy nagrody regulaminowe oraz wytypowano prace do Wystawy Pokonkursowej.

Pozostałe newsy