fbpx

Michał Spisak i przyjaciele – wystawa

6 czerwca 2022

Wystawa pt. Michał Spisak i przyjaciele na festiwalach „Warszawska Jesień

9 września- 28 października 2022 r.
Galeria „Za szybą” – Hol Główny Pałacu Kultury Zagłębia

Wystawa zorganizowana we współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich, który w swoich archiwach zgromadził liczne pamiątki w postaci afiszów, fotografii, wydawnictw i druków, dokumentujących obecność Michała Spisaka na festiwalach „Warszawska Jesień”. Motywem przewodnim wystawy jest pokazanie losów wybitnego dąbrowskiego kompozytora na tle innych wybitnych osobistości ze świata muzyki— m.in. Grażyny Bacewicz, Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara i innych. W biografii Michała Spisaka, którą spisał katowicki muzykolog i jego przyjaciel — prof. Leon Markiewicz możemy przeczytać, że corocznie na warszawskim festiwalu odbywały się spotkania „paczki z Katowic”—jak określał to Spisak— które stanowiły jedną z nielicznych okazji do spotkań w tak zacnym gronie. Wystawa będzie stanowić opowieść o tych wydarzeniach i o relacjach, jakie łączyły Spisaka i jego przyjaciół. Wystawa została opatrzona wstępem kuratorskim i towarzyszy jej katalog, zawierający wprowadzenie oraz prezentację wybranych eksponatów.

Związek Kompozytorów Polskich zrzesza kompozytorów i muzykologów. Statutowym celem ZKP jest działanie na rzecz kultury muzycznej. Związek realizuje go poprzez organizowanie koncertów, festiwali, konferencji, kursów, wystaw i konkursów oraz poprzez działalność wydawniczą.  Prowadzi bibliotekę (Bibliotekę-Fonotekę Związku Kompozytorów Polskich – Ośrodek Dokumentacji Polskiej Muzyki Współczesnej – Archiwum Festiwalu „Warszawska Jesień”, funkcjonującą obecnie pod nazwą Polskie Centrum Informacji Muzycznej), gdzie gromadzi i udostępnia zbiory muzyczne oraz informacje dotyczące kultury muzycznej, w szczególności współczesnej polskiej. ZKP stawia sobie za zadanie wypowiadanie się w istotnych kwestiach dotyczących kultury i innych spraw publicznych oraz stwarzanie swoim członkom udogodnień pomagających w pracy twórczej i naukowo-badawczej. Podejmuje również działania na rzecz ochrony praw autorskich i zawodowych środowiska kompozytorów i muzykologów. Ponadto stara się uczestniczyć w kulturze ogólnoświatowej poprzez nawiązywanie kontaktów zagranicznych, wymianę informacji i uczestnictwo w działalności innych organizacji międzynarodowych. Do najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez Zarząd Główny ZKP należy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, zainicjowany w 1956 roku przez Tadeusza Bairda i Kazimierza Serockiego.

PARTNER WYSTAWY:


Pozostałe newsy